Schoolgids en andere belangrijke documenten

Hieronder vind je de schoolgids van dit jaar en andere belangrijke documenten van onze school.

De schoolgids geeft je alle informatie over onze school die voor dit schooljaar van belang is.

In het Schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal in de vier jaar vast welke ondersteuning de scholen kunnen bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de scholen hebben voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het ondersteuningsprofiel op. De medezeggenschapsraad van iedere school heeft adviesrecht op het ondersteuningsprofiel van de school.

In het Pestprotocol hebben wij vastgelegd hoe wij op school omgaan met pestgedrag.

Download schoolgids Download het schoolondersteuningsprofiel Download het Pestprotocol