Eigentijds leren

Op onze school hebben we aandacht voor eigentijds leren. We bedoelen hiermee dat we met onze methodes en middelen beter aansluiten op wat de leerling in deze maatschappij nodig heeft; beter passend bij ‘de wereld van nu’ en beter aansluitend bij de leerbehoeften, uitdagingen en mogelijkheden van iedere leerling. Daarbij sluiten we aan bij het model "21e eeuwse vaardigheden", ontwikkeld door SLO en Kennisnet.

We gaan uit van onderzoeksvragen bij de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur. Dat doen we met nieuwe digitale methodes, zoals de methodes Eigentijds, Grenzeloos en Binnenstebuiten van uitgeverij Blink. Bij de lessen Engels gebruiken we de (deels) digitale methode The Team en lessen Verkeer geven met de werkbladen en digitale lessen van Veilig Verkeer Nederland. Aan de hand van onderzoeksvragen leren de kinderen over de wereld om hen heen. We maken daarbij ook gebruik van nieuwe ICT-middelen. Zo hebben we in de onderbouwgroepen een aantal iPads en in de bovenbouwgroepen een aantal Chromebooks. De kinderen van de bovenbouw hebben een eigen account op Office365; zij werken online samen aan presentaties, bewaren documenten in de Cloud en delen kennis met elkaar. In lessen mediawijsheid en geïntegreerd bij andere vakken, leren we van en met elkaar.

Mediawijsheid
Wij leven in een maatschappij waarin media een belangrijke rol spelen. Radio, tv, krant, maar ook nieuwe media zoals Social Media en internet op tablets en smartphones zijn niet meer weg te denken. Niet alleen wij, maar ook onze kinderen krijgen hier dagelijks mee te maken.

Op onze school besteden we aandacht aan mediawijsheid in de groepen, om onze kinderen hier bewust en kritisch mee te leren omgaan. Dat doen we al tijdens de lessen zaakvakken, als kinderen informatiebronnen moeten raadplegen. Welke informatie is betrouwbaar en hoe kun je de juiste informatie filteren? In de bovenbouwgroepen wordt er eveneens aandacht besteed aan het omgaan met sociale media.

Via de media horen we ook over thema's als cyberpesten, online privacy en gamen. Welke apps zijn handig om op school en thuis te gebruiken? Hoe kunnen kinderen omgaan met alle beelden die via de media gedeeld worden?

Op onze school wordt hier (naast reguliere lessen en aandacht voor de actualiteit) extra aandacht aan besteed tijdens de nationale Week van de Mediawijsheid. Dat doen we in alle groepen. We beschikken dan ook over moderne middelen en hebben de expertise van een gecertificeerd Nationaal Mediacoach in huis om deze lessen en projecten vorm te kunnen geven. 

Meer informatie over mediawijsheid is o.a. te vinden op www.mijnkindonline.nl.