Oudervereniging

Aan onze school is een Oudervereniging verbonden. Deze organiseert, ondersteunt en bevordert binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ook geeft de Oudervereniging soms gevraagd en ongevraagd advies aan het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad over schoolse aangelegenheden.

De activiteiten die de Oudervereniging organiseert, komen als volgt tot stand. Rondom verschillende activiteiten stelt de Oudervereniging werkgroepen samen. Samen met een leerkracht gaan de werkgroepen aan de slag met de verdere uitwerking van een activiteit. Het gaat om de volgende activiteiten:

 • Schoolreis
 • Herfstvakantie handbaltoernooi
 • Sinterklaasviering
 • Kerstviering/Kerstmarkt
 • Kersttoernooi hand-/voetbal groep 8
 • Carnaval
 • Paasviering
 • Koningsdag
 • Avond4daagse
 • Verkeerswerkgroep
 • Schoolfotograaf
 • Sportdag
 • Kledingactie

Uw hulp bij verschillende activiteiten wordt altijd zeer op prijs gesteld. De Oudervereniging en het team kunnen al deze waardevolle activiteiten immers niet alleen realiseren!

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën, spreek dan één van de bestuursleden aan (Susan Bouten of Mariët Kanters) of stuur een e-mail naar ovwillibrordusdeurne@gmail.com

In het najaar houdt de Oudervereniging een jaarvergadering. Wanneer er bestuursleden aftreden, ontstaan er vacatures. Deze worden schriftelijk bekend gemaakt en iedere ouder/verzorger is vrij zich hierop in te schrijven.